Сдружението на Българските Фармацевтични Производители /СБФП/

За СБФП
СБФП е създадено през юли 2001 г. Основна цел на Сдружението е защита на интересите на неговите членове и осигуряване на условия за развитие на стабилна система на здравеопазване и лекарствоснабдяване в страната.


--------------------------------------------------------------------------------

Създаване, същност и цели на СБФП
Сдружението на Българските Фармацевтични Производители е учредено през месец юли 2001 г., като успешен завършек на нашия стремеж за консолидиране на общите интереси на българските фармацевтични ...

--------------------------------------------------------------------------------

Дейност
Диалог и взаимодействие с изпълнителната и законодателните властиС екпертното си участие в дискусиите за промяна на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина през 2002 г., Сдружението на ...

--------------------------------------------------------------------------------

Структура
Сдружение на Българските Фармацевтични Производители се наложи като единствената браншова организация, представителна за националната ни фармацевтична индустрия. То обединява двадесет и една ...

--------------------------------------------------------------------------------

Мисия
Основната мисия на Сдружението на Българските Фармацевтични Производители е да стимулира производството на качествени и достъпни генерични лекарства, които да подпомогнат изграждането на една ...

Пълната информация за сдружението ще намерите в официалния уебсайт

SLK'2006


SLK