A+ A A-
Банковата сметка на СЛК по която може да преведете членския си внос е - 
 
Юробанк България АД
IBAN: BG77 BPBI79401045910901
BIC: BPBIBGSF

Дружества на Столична Лекарска Колегия

Смарт карти за лекари

Управителният съвет на Столична лекарска колегия - БЛС на 4 юни 2018 г. одобри отделни варианти за личната застраховка „Професионална отговорност“ на лекарите, редовни членове на БЛС.

Защитата на лекарите е извън задължителната застраховка от работодателя по чл. 189 от Закона за здравето.

Договореното предвижда 5-годишна ретроактивност, покритие на полицата за събития назад във времето, от датата на сключване на новия договора.

Моля, за допълнителна информация за размера на вноската, вкл. и за самоучастието на лекарите се обръщайте към председателите на медицински дружества.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЛК-БЛС

1 19

За записване на БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ: