A+ A A-
Банковата сметка на СЛК по която може да преведете членския си внос е - 
 
Юробанк България АД
IBAN: BG77 BPBI79401045910901
BIC: BPBIBGSF

Дружества на Столична Лекарска Колегия

Смарт карти за лекари

Застрахователни услуги

1 19

За записване на БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ: