A+ A A-

Променен е размърът на вноската за възстановяване на членството на лекарите в БЛС

ДО ВСИЧКИ ЛЕКАРИ,

ЧЛЕНОВЕ НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

При възстановяване на членството на лекарите в Българския лекарски съюз се заплаща дължимия членски внос в пълен размер до датата на заличаване от Регистъра на районната колегия съгласно чл.42-а, ал.1 от Устава на БЛС плюс възстановителна вноска от 150 /сто и петдесет/, считано от 1 август 2018 г. по решение на УС на СЛК-БЛС от 30 юли 2018 г.

Таксата за издаване на Удостоверения по чл. 34, ал. 7 и 8 от и чл. 42а, ал.2 от Устава на БЛСза работа на тереторията на повече от една регионална колегия се определя в размер на 96 лв., представляващ членския внос н Столична лекарска колегия за 1 година.

Уведомяваме нередовните членове на СЛК, че УС на СЛК-БЛС ще изпрати уведомителни писма до работодателите на незаплатилите и до Столична здравноосигурителна каса.

 

 

Главен секретар на УС на СЛК-БЛС:

Д-Р ПАВЛИНА ЗДРАВКОВА

Последно променена вСряда, 05 Септември 2018 08:22

КЛЕТВА НА ХИПОКРАТ

В името на Аполон – лечител в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини, които вземам за свидетели, заклевам се, че по силите на знанията си ще върша всичко, в което се кълна.

На учителя, който ме е учил да лекувам, ще гледам като на баща: ще му помагам да живее и ще му давам каквото му е нужно и ще гледам децата му като свои братя. Ако те поискат да изучат нашето изкуство, аз ще ги уча без пари и без някакви задължения в бъдеще, ще ги уча на принципите на медицината, ще им давам обширни познания, ще им преподавам учението като на свои деца както на тях, така и на учениците, които са записани при мен и са положили клетва по обичая на медицината, но не и на други.

Аз ще предписвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защищавам от всички вредни неща. Никога и никому няма да препоръчвам употребата на отрови и ще отказвам да давам комуто и да било подобно нещо. На никоя жена няма да давам лекарства за помятане. Ще пазя живота си чист и почтен, както и моето изкуство. Няма да се занимавам с разтрошаване на камъни в пикочния мехур. Тази операция ще предоставя на ония, които се занимават с това. Когато влизам в някоя къща, това ще бъде винаги за да лекувам някой болен, като се държа чист от всякаква неправда и от всякакви сластолюбия към мъжете, децата и жените - били те свободни или роби. Всичко, което видя и чуя при изпълнението на моята професия и което не бива да се разправя, аз ще го запазя в тайна и ще го смятам за нещо свещенно.

„Дано живея дълго време, за да преуспея в изкуството и да стана прочут завинаги, като пазя тази клетва и не престъпя нищо от нея. Ако пък сторя обратното, нека ме сполети ранна смърт и вечна забрава!"

Title
Description.
Previous
Next