updated 6:35 AM EEST, Apr 8, 2018
Водещи новини:
A+ A A-

Променен е размърът на вноската за възстановяване на членството на лекарите в БЛС

ДО ВСИЧКИ ЛЕКАРИ,

ЧЛЕНОВЕ НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

От 1 август 2018 година, при възстановяване на членството на лекарите в Българския лекарски съюз ще се плаща възстановителна вноска от 150 /сто и петдесет/ лева, плюс дължимия членски внос в пълен размер.

Таксата за удостоверения по чл.34, ал.7 и 8 за работа на тереторията на повече от една регионална колегия от Устава на СЛК се променя на 150 лв.

В изпълнение на Решение № 1 и № 8 на Управителният съвет на Столична лекарска колегия-БЛС уведомява колегите, че 584 членове на СЛК, в продължение на повече от шест месеца не са платили дължимия членски внос.

Нередовните членове са уведомени писмено, че предстои снемането им от Регистъра на лекарите, след което се забранява упражняването на лекарската професия.

Уведомяваме нередовните членове на СЛК, че УС на СЛК-БЛС ще изпрати уведомителни писма до работодателите на незаплатилите и до Столична здравноосигурителна каса.

 

 

Главен секретар на УС на СЛК-БЛС:

Д-Р ПАВЛИНА ЗДРАВКОВА

Последно променена вСряда, 01 Август 2018 14:53

КЛЕТВА НА ХИПОКРАТ

В името на Аполон – лечител в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини, които вземам за свидетели, заклевам се, че по силите на знанията си ще върша всичко, в което се кълна.

На учителя, който ме е учил да лекувам, ще гледам като на баща: ще му помагам да живее и ще му давам каквото му е нужно и ще гледам децата му като свои братя. Ако те поискат да изучат нашето изкуство, аз ще ги уча без пари и без някакви задължения в бъдеще, ще ги уча на принципите на медицината, ще им давам обширни познания, ще им преподавам учението като на свои деца както на тях, така и на учениците, които са записани при мен и са положили клетва по обичая на медицината, но не и на други.

Аз ще предписвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защищавам от всички вредни неща. Никога и никому няма да препоръчвам употребата на отрови и ще отказвам да давам комуто и да било подобно нещо. На никоя жена няма да давам лекарства за помятане. Ще пазя живота си чист и почтен, както и моето изкуство. Няма да се занимавам с разтрошаване на камъни в пикочния мехур. Тази операция ще предоставя на ония, които се занимават с това. Когато влизам в някоя къща, това ще бъде винаги за да лекувам някой болен, като се държа чист от всякаква неправда и от всякакви сластолюбия към мъжете, децата и жените - били те свободни или роби. Всичко, което видя и чуя при изпълнението на моята професия и което не бива да се разправя, аз ще го запазя в тайна и ще го смятам за нещо свещенно.

„Дано живея дълго време, за да преуспея в изкуството и да стана прочут завинаги, като пазя тази клетва и не престъпя нищо от нея. Ако пък сторя обратното, нека ме сполети ранна смърт и вечна забрава!"

Title
Description.
Previous
Next