A+ A A-

Председателят на Столична колегия и Управителния съвет декларираха подкрепа към специалистите по здравни грижи

До г-жа Милка Василева

Председател на БАПЗГ

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

 

От

Д-р Асен Меджидиев,

Председател на Столична Лекарска Колегия на БЛС

и

Управителен съвет на Столична Лекарска Колегия на БЛС

 

 

 

Уважаема г-жо Василева,

От свое име и от името на Управителния съвет на СЛК към БЛС изразявам нашата най-висока оценка към труда, който полагат всички специалисти по здравни грижи в България.

Така както една съсловна организиация разбира необходимостта от промени цел подобряване на условията за работа, надграждане на квалификацията и достойна оценка на труда, друг едва ли може. За всички нас от Столична Лекарска Колегия е от особено значение нашите партньори в цялостния лечебен процес да бъдат удовлетворени във всеки аспект, тъй като това полага солидните, стабилни и много важни основи на здравото, генериращо БВП продукт общество.

Като част от работния процес, в който сме едно цяло, ние от Столична Лекарска Колегия сме наясно колко е важно всеки да има възможността - било тя законова, нормативна, административна и финансова, да се развива пълноценно. Това води до по-адекватните и навременни грижи в цялостния медицински процес. Ето защо подкрепяме основателните Ви искания за по-добри условия на труд и заплащане.

Българските специалисти по здравни грижи са едни от най-добре подготвените. Време е да получат и нагледната оценка колко високо е оценен трудът им!

 

 

С уважение,

Д-р Асен Меджидиев,

Председател на СЛК на БЛС

УС на СЛК на БЛС

Последно променена вЧетвъртък, 10 Май 2018 13:57

КЛЕТВА НА ХИПОКРАТ

В името на Аполон – лечител в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини, които вземам за свидетели, заклевам се, че по силите на знанията си ще върша всичко, в което се кълна.

На учителя, който ме е учил да лекувам, ще гледам като на баща: ще му помагам да живее и ще му давам каквото му е нужно и ще гледам децата му като свои братя. Ако те поискат да изучат нашето изкуство, аз ще ги уча без пари и без някакви задължения в бъдеще, ще ги уча на принципите на медицината, ще им давам обширни познания, ще им преподавам учението като на свои деца както на тях, така и на учениците, които са записани при мен и са положили клетва по обичая на медицината, но не и на други.

Аз ще предписвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защищавам от всички вредни неща. Никога и никому няма да препоръчвам употребата на отрови и ще отказвам да давам комуто и да било подобно нещо. На никоя жена няма да давам лекарства за помятане. Ще пазя живота си чист и почтен, както и моето изкуство. Няма да се занимавам с разтрошаване на камъни в пикочния мехур. Тази операция ще предоставя на ония, които се занимават с това. Когато влизам в някоя къща, това ще бъде винаги за да лекувам някой болен, като се държа чист от всякаква неправда и от всякакви сластолюбия към мъжете, децата и жените - били те свободни или роби. Всичко, което видя и чуя при изпълнението на моята професия и което не бива да се разправя, аз ще го запазя в тайна и ще го смятам за нещо свещенно.

„Дано живея дълго време, за да преуспея в изкуството и да стана прочут завинаги, като пазя тази клетва и не престъпя нищо от нея. Ако пък сторя обратното, нека ме сполети ранна смърт и вечна забрава!"

Title
Description.
Previous
Next