A+ A A-

Дневен ред (ПРЕДВАРТЕЛЕН) на 68-И РЕДОВЕН ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС - 08-10 юни 2018 г.

         68-И РЕДОВЕН ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС    

                                               08-10 юни 2018 г.

                                                 ДНЕВЕН РЕД:

                                                   /ПРЕДВАРИТЕЛЕН /

                                                      8 ЮНИ /ПЕТЪК/

 

 

10.00 - 14.00 Ч. –  РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ

14.00 - 14.30 Ч.1. ОТКРИВАНЕ НА 68-И РЕДОВЕН ОТЧЕТНО - ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС.

ИЗБОР НА ПРЕБРОИТЕЛИ.

СЪОБЩАВАНЕ  СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО  ПРОВЕРКА НА ПЪЛНОМОЩИЯТА И КВОРУМА И НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ СЛЕД ИЗБОРА МУ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА.

ПРОВЕРКА НА КВОРУМА.

ИЗБОР НА КОМИСИЯ ПО ИЗБОРА И ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ СЛЕД ИЗБОРА МУ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА.

ИЗБОР НА КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА – ПЕТИМА ДЕЛЕГАТИ.

ПРИЕМАНЕ НА ДНЕВЕН РЕД НА СЪБОРА И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ ЗАСЕДАНИЯТА.

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Д-Р В. ГРОЗЕВ

                                     ЧЛЕНОВЕ: ПРОФ. ОГН. ХАДЖИЙСКИ, Д-Р Г. ПАВЛОВА

 

14.30 – 16.00 Ч.2. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА БЛС ЗА ИЗТЕКЛИЯ МАНДАТ 2015 -2018 г. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КК, ЦКПЕ И АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА БЛС.

ГЛАСУВАНЕ ОСВОБОЖДАВАНЕ / НЕОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА УС НА БЛС                                                                                                              

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Д-Р В. ГРОЗЕВ

                                      ЧЛЕНОВЕ: Д-Р П. ЗАГОРЧЕВ, ДОЦ. СТ. СОПОТЕНСКИ, Д-Р ЮЛ. ЙОРДАНОВ

 

 

16.00 – 16.30 ч.      КАФЕ ПАУЗА

                                                                       

 

16.30 - 18.00 Ч. 3. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: ПРОФ. Р. РАДЕВ

                                      ЧЛЕНОВЕ: Д-Р АС. МЕДЖИДИЕВ, Д-Р АТ. КАЛЧЕВ, Д-Р ЦВ. ЦВЕТКОВ

                                                9 ЮНИ /СЪБОТА/

 

 

09.30 - 10.30 Ч.4. ИЗБОР НА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УС НА БЛС

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

 

 

 

10.30 - 11.00 Ч . – 5. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ БЛС

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

 

 

 

11.00 - 11.30 Ч. – 6. ИЗБОР НА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА УС НА БЛС

                          

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                      ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

 

 

 

11.30 - 13.30 Ч. – 7. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БЛС

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                      ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

13.30 - 14.30 Ч. –    ОБЯД

14.30 - 15.30 Ч. 8. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КК И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦКПЕ

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                     ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

 

 

 

15.30 - 17.00 Ч . 9. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КК И ЦКПЕ

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                        ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

17.00 - 19.00 ч. 10. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ                    

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                      ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

 

 

 

                                                       10 ЮНИ/ НЕДЕЛЯ/

 

 

10.00 Ч. - РАЗНИ

 

 

 

 

КЛЕТВА НА ХИПОКРАТ

В името на Аполон – лечител в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини, които вземам за свидетели, заклевам се, че по силите на знанията си ще върша всичко, в което се кълна.

На учителя, който ме е учил да лекувам, ще гледам като на баща: ще му помагам да живее и ще му давам каквото му е нужно и ще гледам децата му като свои братя. Ако те поискат да изучат нашето изкуство, аз ще ги уча без пари и без някакви задължения в бъдеще, ще ги уча на принципите на медицината, ще им давам обширни познания, ще им преподавам учението като на свои деца както на тях, така и на учениците, които са записани при мен и са положили клетва по обичая на медицината, но не и на други.

Аз ще предписвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защищавам от всички вредни неща. Никога и никому няма да препоръчвам употребата на отрови и ще отказвам да давам комуто и да било подобно нещо. На никоя жена няма да давам лекарства за помятане. Ще пазя живота си чист и почтен, както и моето изкуство. Няма да се занимавам с разтрошаване на камъни в пикочния мехур. Тази операция ще предоставя на ония, които се занимават с това. Когато влизам в някоя къща, това ще бъде винаги за да лекувам някой болен, като се държа чист от всякаква неправда и от всякакви сластолюбия към мъжете, децата и жените - били те свободни или роби. Всичко, което видя и чуя при изпълнението на моята професия и което не бива да се разправя, аз ще го запазя в тайна и ще го смятам за нещо свещенно.

„Дано живея дълго време, за да преуспея в изкуството и да стана прочут завинаги, като пазя тази клетва и не престъпя нищо от нея. Ако пък сторя обратното, нека ме сполети ранна смърт и вечна забрава!"

Title
Description.
Previous
Next