A+ A A-

ДНЕВЕН РЕД на 68-ми РЕДОВЕН ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС В БОРОВЕЦ

ДНЕВЕН РЕД на 68-ми РЕДОВЕН ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС

 08-10 юни 2018 г.

                                                         

8 ЮНИ /ПЕТЪК/

 10.00 - 14.00 Ч. –  РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ

 

                                                           ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

14.00 – 15.00 Ч. ОТКРИВАНЕ НА 68-И РЕДОВЕН ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС

 • ИЗБОР НА ПРЕБРОИТЕЛИ
 • СЪОБЩАВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕРКА НА ПЪЛНОМОЩИЯТА И КВОРУМА И НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ СЛЕД          ИЗБОРА МУ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА
 • ПРОВЕРКА НА КВОРУМА
 • ИЗБОР НА КОМИСИЯ ПО ИЗБОРА И ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ СЛЕД ИЗБОРА МУ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА
 • ИЗБОР НА КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА – ПЕТИМА ДЕЛЕГАТИ            И ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ СЛЕД ИЗБОРА МУ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА
 • ПРИЕМАНЕ РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗКАЗВАНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ
 • ПРИЕМАНЕ НА ДНЕВЕН РЕД НА СЪБОРА И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ ЗАСЕДАНИЯТА

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Д-Р В. ГРОЗЕВ

                                                          ЧЛЕНОВЕ: ПРОФ. О. ХАДЖИЙСКИ, Д-Р Г. ПАВЛОВА

 

15.00 – 17.00 Ч. 1. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА БЛС ЗА ИЗТЕКЛИЯ МАНДАТ

                                 2015 - 2018 г.

 • ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КК
 • ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦКПЕ
 • ДИСКУСИЯ
 • ГЛАСУВАНЕ ОСВОБОЖДАВАНЕ / НЕОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА УС НА БЛС

                                                                                                                     

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Д-Р В. ГРОЗЕВ

                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПРОФ. О. ХАДЖИЙСКИ, Д-Р Г. ПАВЛОВА,

                                                       Д-Р Ю. ЙОРДАНОВ, Д-Р П. ЗАГОРЧЕВ, ДОЦ. СТ. СОПОТЕНСКИ

 

 

 

                                                           ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

 

17.00 – 19.30 Ч. 2. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: ПРОФ. Б. КИТОВ

                                                               ЧЛЕНОВЕ: Д-Р А. МЕДЖИДИЕВ, Д-Р А. КАЛЧЕВ, РК-ВАРНА

19.30 Ч.                 –   ВЕЧЕРЯ

                                                                                               

                                                 9 ЮНИ /СЪБОТА/

                                                           ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

 

09.30 - 11.00 Ч.3. ИЗБОР НА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УС НА БЛС

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                                          ЧЛЕНОВЕ:ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РК-СЛИВЕН, РК-БУРГАС    

 

11.00 - 12.30 Ч .4. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ БЛС

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС                                      

                                                            ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

 

12.30 - 14.00 Ч. – 5. ИЗБОР НА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА УС НА БЛС                          

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                                            ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

14.00- 14.30 Ч. –   ОБЯД

 

                                                           ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

 

14.30 - 17.00 Ч. –   6. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БЛС

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                                        ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

17.00 - 18.30 Ч. – 7. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КК

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                                        ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

 

18.30 – 20.00 Ч .8. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦКПЕ

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                                           ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

 

20.00 Ч.                 –   ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ

 

 

 

                                                 10 ЮНИ/ НЕДЕЛЯ/

                                                               ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ

 

 

09.30 - 11.30 Ч.9. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КК И ЦКПЕ

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                                         ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

11.30 - 13.30 Ч.10. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ЦКПЕ

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                                            ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

 

13.30- 14.15 Ч. –   ОБЯД

 

 

14.15 - 16.00 ч. 11. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС                                                

              

16.00 Ч.                  – 12. РАЗНИ

         12.1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ С ТЕКУЩИТЕ ИНИЦИАТИВИ ПО „ДОМА НА ЛЕКАРЯ” – Д-Р ХИНОВ

Последно променена вВторник, 05 Юни 2018 12:09

КЛЕТВА НА ХИПОКРАТ

В името на Аполон – лечител в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини, които вземам за свидетели, заклевам се, че по силите на знанията си ще върша всичко, в което се кълна.

На учителя, който ме е учил да лекувам, ще гледам като на баща: ще му помагам да живее и ще му давам каквото му е нужно и ще гледам децата му като свои братя. Ако те поискат да изучат нашето изкуство, аз ще ги уча без пари и без някакви задължения в бъдеще, ще ги уча на принципите на медицината, ще им давам обширни познания, ще им преподавам учението като на свои деца както на тях, така и на учениците, които са записани при мен и са положили клетва по обичая на медицината, но не и на други.

Аз ще предписвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защищавам от всички вредни неща. Никога и никому няма да препоръчвам употребата на отрови и ще отказвам да давам комуто и да било подобно нещо. На никоя жена няма да давам лекарства за помятане. Ще пазя живота си чист и почтен, както и моето изкуство. Няма да се занимавам с разтрошаване на камъни в пикочния мехур. Тази операция ще предоставя на ония, които се занимават с това. Когато влизам в някоя къща, това ще бъде винаги за да лекувам някой болен, като се държа чист от всякаква неправда и от всякакви сластолюбия към мъжете, децата и жените - били те свободни или роби. Всичко, което видя и чуя при изпълнението на моята професия и което не бива да се разправя, аз ще го запазя в тайна и ще го смятам за нещо свещенно.

„Дано живея дълго време, за да преуспея в изкуството и да стана прочут завинаги, като пазя тази клетва и не престъпя нищо от нея. Ако пък сторя обратното, нека ме сполети ранна смърт и вечна забрава!"

Title
Description.
Previous
Next