A+ A A-

Управителен съвет

Столична лекарска колегия на БЛС проведе на 30.01.2015 в киносалона на ВМА Отчетно-изборно събрание. След проведено гласуване беше избрано следното ръководство на колегията:

Председател на Столична лекарска колегия на БЛС:

 • Проф.д-р Милан Стоянов Миланов

Заместник председатели на Столична лекарска колегия на БЛС:

 • д-р Александър Костов Заимов - болнична помощ /избран от УС на СЛК на БЛС/
 • д-р Димитър Миленов Дамянов - СИМП
 • д-р Делфина Сарсоса Нуниес  - ОПЛ
 • Главен секретар на Столична лекарска колегия на БЛС:
 • д-р Павлина Здравкова Петрова
 • Членове на Управителния Съвет:
 • Проф. Петър Колев Панчев
 • д-р Христо Георгиев Галов
 • д-р Маргарита Цекова Банова
 • д-р Красимир   Николов  Катерински
 • д-р Надер Ал Халил
 • проф. д-р Асен Георгиев Балтов
 • д-р Асен Георгиев Меджидиев
 • д-р Катя Георгиева Захариева
 • д-р Николай  Валентинов Велинов
 • д-р Светлана Манолова Димитрова
Последно променена вПетък, 30 Юни 2017 08:58