updated 6:35 AM EEST, Apr 8, 2018
Водещи новини:
A+ A A-

Столична колегия - БЛС

Дневен ред (ПРЕДВАРТЕЛЕН) на 68-И РЕДОВЕН ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС - 08-10 юни 2018 г.

         68-И РЕДОВЕН ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС    

                                               08-10 юни 2018 г.

                                                 ДНЕВЕН РЕД:

                                                   /ПРЕДВАРИТЕЛЕН /

                                                      8 ЮНИ /ПЕТЪК/

 

 

10.00 - 14.00 Ч. –  РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ

14.00 - 14.30 Ч.1. ОТКРИВАНЕ НА 68-И РЕДОВЕН ОТЧЕТНО - ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС.

ИЗБОР НА ПРЕБРОИТЕЛИ.

СЪОБЩАВАНЕ  СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО  ПРОВЕРКА НА ПЪЛНОМОЩИЯТА И КВОРУМА И НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ СЛЕД ИЗБОРА МУ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА.

ПРОВЕРКА НА КВОРУМА.

ИЗБОР НА КОМИСИЯ ПО ИЗБОРА И ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ СЛЕД ИЗБОРА МУ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА.

ИЗБОР НА КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА – ПЕТИМА ДЕЛЕГАТИ.

ПРИЕМАНЕ НА ДНЕВЕН РЕД НА СЪБОРА И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ ЗАСЕДАНИЯТА.

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Д-Р В. ГРОЗЕВ

                                     ЧЛЕНОВЕ: ПРОФ. ОГН. ХАДЖИЙСКИ, Д-Р Г. ПАВЛОВА

 

14.30 – 16.00 Ч.2. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА БЛС ЗА ИЗТЕКЛИЯ МАНДАТ 2015 -2018 г. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КК, ЦКПЕ И АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА БЛС.

ГЛАСУВАНЕ ОСВОБОЖДАВАНЕ / НЕОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА УС НА БЛС                                                                                                              

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Д-Р В. ГРОЗЕВ

                                      ЧЛЕНОВЕ: Д-Р П. ЗАГОРЧЕВ, ДОЦ. СТ. СОПОТЕНСКИ, Д-Р ЮЛ. ЙОРДАНОВ

 

 

16.00 – 16.30 ч.      КАФЕ ПАУЗА

                                                                       

 

16.30 - 18.00 Ч. 3. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: ПРОФ. Р. РАДЕВ

                                      ЧЛЕНОВЕ: Д-Р АС. МЕДЖИДИЕВ, Д-Р АТ. КАЛЧЕВ, Д-Р ЦВ. ЦВЕТКОВ

                                                9 ЮНИ /СЪБОТА/

 

 

09.30 - 10.30 Ч.4. ИЗБОР НА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УС НА БЛС

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

 

 

 

10.30 - 11.00 Ч . – 5. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ БЛС

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

 

 

 

11.00 - 11.30 Ч. – 6. ИЗБОР НА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА УС НА БЛС

                          

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                      ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

 

 

 

11.30 - 13.30 Ч. – 7. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БЛС

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                      ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

13.30 - 14.30 Ч. –    ОБЯД

14.30 - 15.30 Ч. 8. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КК И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦКПЕ

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                     ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

 

 

 

15.30 - 17.00 Ч . 9. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КК И ЦКПЕ

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                        ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

17.00 - 19.00 ч. 10. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ                    

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:   НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                      ЧЛЕНОВЕ: НОВОИЗБРАНИТЕ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЛС

 

 

 

                                                       10 ЮНИ/ НЕДЕЛЯ/

 

 

10.00 Ч. - РАЗНИ

 

 

 

 

  • Прочетена: 58 пъти

Председателят на Столична колегия и Управителния съвет декларираха подкрепа към специалистите по здравни грижи

До г-жа Милка Василева

Председател на БАПЗГ

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

 

От

Д-р Асен Меджидиев,

Председател на Столична Лекарска Колегия на БЛС

и

Управителен съвет на Столична Лекарска Колегия на БЛС

 

 

 

Уважаема г-жо Василева,

От свое име и от името на Управителния съвет на СЛК към БЛС изразявам нашата най-висока оценка към труда, който полагат всички специалисти по здравни грижи в България.

Така както една съсловна организиация разбира необходимостта от промени цел подобряване на условията за работа, надграждане на квалификацията и достойна оценка на труда, друг едва ли може. За всички нас от Столична Лекарска Колегия е от особено значение нашите партньори в цялостния лечебен процес да бъдат удовлетворени във всеки аспект, тъй като това полага солидните, стабилни и много важни основи на здравото, генериращо БВП продукт общество.

Като част от работния процес, в който сме едно цяло, ние от Столична Лекарска Колегия сме наясно колко е важно всеки да има възможността - било тя законова, нормативна, административна и финансова, да се развива пълноценно. Това води до по-адекватните и навременни грижи в цялостния медицински процес. Ето защо подкрепяме основателните Ви искания за по-добри условия на труд и заплащане.

Българските специалисти по здравни грижи са едни от най-добре подготвените. Време е да получат и нагледната оценка колко високо е оценен трудът им!

 

 

С уважение,

Д-р Асен Меджидиев,

Председател на СЛК на БЛС

УС на СЛК на БЛС

  • Прочетена: 35 пъти

Декларация на УС на СЛК до председателя на БЛС по повод оценка на лекарите от Андрей Райчев в Нова тв

До д-р Венцислав Грозев,

Председател на БЛС

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

От

УС на СЛК към БЛС

 

 

Уважаеми д-р Грозев,

 

УС на СЛК към БЛС се обръща към Вас, като председател на БЛС, по повод думи на социлога Андрей Райчев в националния ефир на Нова тв вчера, 7 май 2018 г. В студиото г-н Райчев дава следното определение за лекарите: „ Ще ме извините, но лекарите влачат...отвлачват...не всички... Но тези лекари, които влачат, отвлачват или крадат повече от циганите в тая държава! Не се шегувам. Ако сметнете в пари, ше видите”.

Уважаеми г-н Председател,

Ние, Лекарите от СЛК намираме за абсолютно недопустимо подобно изказване и набеждаване. Да казваш, че онзи, който помага в най-деликатните, най-трудните и най-отговорните моменти – когато се спасява живот, когато се появява живот и когато здравето трябва да се подобри, „краде” и „отвлачва” повече от всеки в държавата, е израз на грубо незачитане и неуважение към денонощните грижи за пациентите, към ежедневното себеразвиетие, което правят всеки лекар и всеки работещ в сферата на здравната система.

Напомняме, че да си лекар е призвание, което изисква много от теб към другите. Само който е дежурил денонощно, който е извършвал животоспасяваща операция, който е бдял край пациентското легло, знае какво е да посветиш живота си на другите. Ето защо категорично не сме съгласни с подобни квалификации срещу нас и нашите колеги. Нашето съсловие НЕ заслужава подобни клевети и осъждащи оценки.

 

УС на СЛК към БЛС

  • Прочетена: 83 пъти
Абонамент чрез RSS

КЛЕТВА НА ХИПОКРАТ

В името на Аполон – лечител в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини, които вземам за свидетели, заклевам се, че по силите на знанията си ще върша всичко, в което се кълна.

На учителя, който ме е учил да лекувам, ще гледам като на баща: ще му помагам да живее и ще му давам каквото му е нужно и ще гледам децата му като свои братя. Ако те поискат да изучат нашето изкуство, аз ще ги уча без пари и без някакви задължения в бъдеще, ще ги уча на принципите на медицината, ще им давам обширни познания, ще им преподавам учението като на свои деца както на тях, така и на учениците, които са записани при мен и са положили клетва по обичая на медицината, но не и на други.

Аз ще предписвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защищавам от всички вредни неща. Никога и никому няма да препоръчвам употребата на отрови и ще отказвам да давам комуто и да било подобно нещо. На никоя жена няма да давам лекарства за помятане. Ще пазя живота си чист и почтен, както и моето изкуство. Няма да се занимавам с разтрошаване на камъни в пикочния мехур. Тази операция ще предоставя на ония, които се занимават с това. Когато влизам в някоя къща, това ще бъде винаги за да лекувам някой болен, като се държа чист от всякаква неправда и от всякакви сластолюбия към мъжете, децата и жените - били те свободни или роби. Всичко, което видя и чуя при изпълнението на моята професия и което не бива да се разправя, аз ще го запазя в тайна и ще го смятам за нещо свещенно.

„Дано живея дълго време, за да преуспея в изкуството и да стана прочут завинаги, като пазя тази клетва и не престъпя нищо от нея. Ако пък сторя обратното, нека ме сполети ранна смърт и вечна забрава!"

Title
Description.
Previous
Next